แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ใช้แทนการอยู่ไฟ
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
ขับน้ำคาวปลา

ยาแคปซูลว่านชักมดลูกสูตร 1