เป็นยาสำหรับแทนการอยู่ไฟ
ช่วยขับน้ำคาวปลา
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ยาสตรีหลังการคลอดบุตร ตราหมอเส็ง ขวดแก้ว