เป็นยาบำรุงร่างกาย

ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ตราหมอเส็ง ขวดแก้ว