เป็นยาบำรุงร่างกาย
 

ยาบำรุงร่างกาย ตราหมอเส็ง (กล่องแดง)