บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
แก้กษัยเส้น

ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ (ขวดพลาสติก)