top of page

แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
ใช้แทนการอยู่ไฟ
ขับน้ำคาวปลา

ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก เบอร์ 777 ตราหมอเส็ง

    bottom of page